Η Γερμανία είναι η πατρίδα σημαντικών φιλοσόφων ,μουσικών και εφευρετών, είναι η χώρα του πλούτου και του εμπορίου. ...

REGISTER COURSES

Price : free
Book the course
Bookings are disabled.

Γερμανικά

Start Date : Not Specified / Finish date : Not Specified

Η Γερμανία είναι η πατρίδα σημαντικών φιλοσόφων ,μουσικών και εφευρετών, είναι η χώρα του πλούτου και του εμπορίου. Πολλοί πιστεύουν ότι τα Γερμανικά είναι μια γλώσσα δύσκολη στην εκμάθηση , λόγω των σύνθετων λέξεων και των πολλών συμφώνων. Σε μια πρώτη επαφή με την γλώσσα οι σπουδαστές μας αντιλαμβάνονται τις ομοιότητες με την ελληνική τόσο στη γραμματική όσο και στο λεξιλόγιο. 

Ανά τον κόσμο το Γερμανικά ομιλούνται περίπου από 105 εκατομμύρια ομιλητές ως μητρική γλώσσα και επίσης σχεδόν από 80 εκατομμύρια ομιλητές ως μη μητρική γλώσσα. Τα Γερμανικά είναι η κύρια γλώσσα 82 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Γερμανία και 8 εκατομμυρίων στην Αυστρία αλλά και στα δύο τρίτα της Ελβετίας. Είναι η τρίτη διδασκόμενη γλώσσα στην Ευρώπη μετά τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Η επίσημη γερμανική γλώσσα διδάσκεται ευρέως στα σχολεία, τα πανεπιστήμια και στα Ινστιτούτα Γκαίτε σε όλον τον κόσμο. Ακόμη, οι σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας έχουν φέρει στο προσκήνιο την Γερμανική γλώσσα περισσότερο από ποτέ, καθώς οι ευκαιρίες για εργασία και σπουδές σε Γερμανόφωνες χώρες έχει αυξηθεί ραγδαία. Η γερμανική γλώσσα αποτελεί μια πρόκληση αλλά και ένα σημαντικό εφόδιο για την αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών και σπουδών επιπέδου. Τέλος, είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα PRIMERS πιάνοντας τον παλμό των σύγχρονων απαιτήσεων έχουν δημιουργήσει προγράμματα εναρμονισμένα με τις ανάγκες των σπουδαστών μας.

Grundkurse A1- A2
Επίπεδο: Α1- Α2
Διάρκεια σπουδών: 5 μήνες Εαρινό πρόγραμμα, 8 μήνες Χειμερινό προγραμμα
Ο πρώτος κύκλος σπουδών εισάγει τους σπουδαστές στα πρώτα βασικά και στοιχειώδη Γερμανικά. Στη συνέχεια των σπουδών σε επίπεδο Α2, φέρνει τους σπουδαστές ένα βήμα πιο κοντά σε βασικό επίπεδο γνώσης και χρήσης της γλώσσας και τους βοηθάει να εξοικειωθούν ακόμα περισσότερο με τα Γερμανικά.

Grundkurse B1
Επίπεδο: Β1
Διάρκεια σπουδών: 8 μήνες
Το πρόγραμμα αυτό καταλήγει σε γνώση και χρήση της γλώσσας σε ένα επίπεδο όπου ο σπουδαστής θεωρείται αρκετά ανεξάρτητος χρήστης των Γερμανικών. Οι σπουδαστές αποκτούν ως το τέλος του κύκλου την ικανότητα για αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις για θέματα της επικαιρότητας και την ικανότητα παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων γραπτά και προφορικά.


Intensivkurse
Επίπεδο: Α1-Β1
Διάρκεια σπουδών: 9 μήνες (Εντατικό)
Το πρόγραμμα αυτό ξεκινά με τις πρώτες βασικές και στοιχειώδεις γνώσεις πάνω στα Γερμανικά, προχωράει στο επόμενο βήμα ανεβάζοντας το επίπεδο σταθερά και καταλήγει στο τέλος του κύκλου σε επίπεδο Β1.


Mittelkurse B2
Επίπεδο: Β2
Διάρκεια σπουδών: 8 μήνες
Η προετοιμασία σε αυτόν τον κύκλο σπουδών καταλήγει σε καλή γνώση και χρήση της γλώσσας, οι σπουδαστές θεωρούνται ανεξάρτητοι χρήστες των Γερμανικών και είναι σε θέση να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης που επιθυμούν. Αυτές συμπεριλαμβάνουν τις εξετάσεις του Ινστιτούτου Goethe επιπέδου Β2, το ÖSD επιπέδου Β2 και το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας σε επίπεδο Β.

Mittelkurse C1
Επίπεδο: C1
Διάρκεια σπουδών: 8 μήνες
Ο κύκλος σπουδών σε επίπεδο C1 οδηγεί με ασφάλεια τον καλό χρήστη της Γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο πολύ καλής γνώσης και τον προετοιμάζει για το επίπεδο C2.. Θεωρείται αρκετά έμπειρος με το πέρας του κύκλου και αν κάποιος το επιθυμεί, μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ινστιτούτου Goethe, του ÖSD και του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας σε επίπεδο Γ.

Oberkurse C2/
Επίπεδο: C2
Διάρκεια σπουδών: 8 μήνες
Αυτός είναι ο τελευταίος κύκλος σπουδών όπου οι σπουδαστές καταλήγουν σε άριστη γνώση και χρήση της γλώσσας. Οι σπουδαστές συμμετέχουν εφόσον το επιθυμούν στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ινστιτούτου Goethe, του ÖSD και του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας σε επίπεδο Γ.