Στις μέρες μας δε νοείται η ξενόγλωσση εκπαίδευση ενηλίκων να μην αξιοποιεί τα τεχνολογικά μέσα και τις καινοτομίες που παρέχονται. Στα PRIMERS ακολουθούμε τις επιταγές της εποχής εφαρμόζοντας στα προγράμματα σπουδών μας όλες τις νέες μεθόδους και τεχνολογίες.

 

 

Οι διαδραστικοί πίνακες (Interactive Whiteboards) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εξοπλισμού του εκπαιδευτηρίου μας. Χρησιμοποιούνται σε όλα τα προγράμματα και όλες τις γλώσσες κάνοντας το μάθημα συναρπαστικό και τρομερά ενδιαφέρον καθώς κινητοποιούν τους σπουδαστές ώστε να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με σχεδόν όλες τις αισθήσεις τους! Χρησιμοποιούμε διαδραστικό λογισμικό (Interactive Software) για χρήση σε υπολογιστή και διαδραστικό πίνακα. Οι σπουδαστές αποκτούν πρόσβαση σε πλούσιο extra υλικό που εμπλουτίζει τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην γλώσσα που διδάσκονται αλλά και πέρα από αυτήν. Παρακολουθούμε είτε online είτε σε DVD videos που μας φέρνουν πιο κοντά στη γλώσσα και την πραγματικότητα πίσω από αυτήν, την κουλτούρα και τον πολιτισμό της, την ιστορία της και τους ανθρώπους της και άρα εξοικειωνόμαστε γρήγορα και εύκολα με αυτήν. Παρακολουθούμε podcasts, συνεντεύξεις, διαλόγους και συζητήσεις που μας βοηθούν να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, ομιλητές φυσικούς και μη μιας γλώσσας ώστε να αποκτήσουν οι σπουδαστές μας εξοικείωση με τους ομιλητές των γλωσσών τις οποίες διδάσκονται και που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σε ένα ταξίδι τους ή σε μια επαγγελματική συνομιλία. Έτσι τα μαθήματά μας γίνονται ευχάριστα, ενδιαφέροντα, παρέχουν το κίνητρο για περαιτέρω συμμετοχή και εξέλιξη και άρα είναι πολύ αποτελεσματικά! Μαθήματα σαν των PRIMERS δεν βρίσκεις πουθενά αλλού!