Στα PRIMERS οι υπηρεσίες και τα προγράμματά μας είναι ειδικά σχεδιασμένα για ενήλικες. 

 

 

Η διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας  είναι πολύ συγκεκριμένη για έναν εργαζόμενο ή έναν φοιτητή, διαφορετική για έναν άνεργο ή έναν οικογενειάρχη. Οι ακαδημαϊκοί και επαγγελματικοί στόχοι αλλάζουν από σπουδαστή σε σπουδαστή και αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο διαφοροποίησης. Όποια κι αν είναι τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών μας, λαμβάνουμε υπόψιν τα ιδιαίτερα αυτά γνωρίσματα και έτσι έχουμε σχεδιάσει προγράμματα που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες τους. 

 

Πρωτίστως, οι ώρες των μαθημάτων δεν είναι υπερβολικά πολλές και υπάρχει ευέλικτο ωράριο μέσα στην εβδομάδα με πολλές επιλογές σε ημέρες και ώρες. Ακόμη, δεν υπάρχει υπέρογκο homework- εργασία για το σπίτι, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της "δουλειάς" γίνεται στην τάξη. Επιπλέον, τα μαθήματα είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στα διαφορετικά μαθησιακά στυλ των σπουδαστών μας (μάθετε για τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ εδώ). Τέλος, τα τμήματα είναι ολιγομελή (αυστηρά 5-10 ατόμων) ώστε να υπάρχει η απαραίτητη προσοχή και φροντίδα από μέρους των καθηγητών προς όλους τους σπουδαστές αλλά ταυτόχρονα να δημιουργείται ένα συνεργατικό κλίμα το οποίο να προάγει το pair work/group work (εργασία σε ζευγάρια και μικρές ομάδες) με αποτέλεσμα να υπάρχει διάδραση και επικοινωνία ανάμεσα στους σπουδαστές και να εξασκούν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στην ξένη γλώσσα που διδάσκονται.

 

Όλα αυτά σχεδιάζονται με βάση και τη χρήση τεχνολογικών μέσων όπως οι διαδραστικοί πίνακες και το Internet το οποίο αξιοποιούμε στο έπακρο ώστε τα μαθήματα να γίνονται ενδιαφέροντα, χρήσιμα και πιο παραγωγικά. Χρησιμοποιούμε videos, podcasts, διάφορα applications και άλλα πολλά τα οποία κινητοποιούν τους σπουδαστές ώστε να μαθαίνουν την γλώσσα ευχάριστα και με εμφανή αποτελέσματα από τα πρώτα μαθήματα, να μπορούν να επικοινωνούν όπως όταν χρησιμοποιούν την μητρική τους και, αφού κατακτήσουν την γνώση της γλώσσας,να μπορούν να αποκτήσουν και την πιστοποίηση που τους ενδιαφέρει.

 

Στο δρόμο για την πιστοποίηση, πρώτος στόχος είναι η κατάκτηση της γλώσσας και στη συνέχεια το εκάστοτε "πτυχίο". Αν δεν γνωρίσει κάποιος τη γλώσσα σωστά και σε βάθος, δεν μπορεί να ανταποκριθεί κατάλληλα στις ανάγκες των εξετάσεων πιστοποίησης. Γι'αυτό το λόγο, φροντίζουμε ο κάθε σπουδαστής να μαθαίνει με τον τρόπο που του ταιριάζει. Ο κάθε σπουδαστής μας είναι μοναδικός και αυτό αποτελεί κίνητρο για την καλύτερη οργάνωση των μαθημάτων με βάση τις διαφορετικές ικανότητες και προσεγγίσεις. Κάποιοι σπουδαστές, μαθησιακά, είναι ακουστικοί τύποι, άλλοι οπτικοί, άλλοι κιναισθητικοί, άλλοι συνδυάζουν ποικίλες δεξιότητες και τρόπους αντίληψης.  Καθώς υπάρχουν διάφορα μαθησιακές προσεγγίσεις, κάνοντας ένα απλό quiz,βλέπουμε πώς μαθαίνει ο κάθε σπουδαστής μας και λαμβάνουμε υπόψιν τους ποικίλους μαθησιακούς τύπους που υπάρχουν στις τάξεις μας για να σχεδιάσουμε ανάλογα τις δραστηριότητες μέσα στα μαθήματα. Σε ότι αφορά τα... "πτυχία" αυτά καθ'αυτά, η πιστοποίηση είναι και αυτό κάτι ξεχωριστό για τον καθένα. Δεν υποχρεούται κανείς να δώσει εξετάσεις για πιστοποίηση που δεν ταιριάζει στον ίδιο και τον τρόπο που δουλεύει. Υπάρχουν πολλά "πτυχία" στην διάθεση των σπουδαστών και η δουλειά μας είναι να προετοιμαστούν όλοι όσοι το επιθυμούν για τις εξετάσεις της επιλογής τους.

 

Όσον αφορά τη δουλειά που γίνεται μέσα στην  τάξη, το πρώτο και κύριο μέλημά μας είναι το μάθημα να είναι αποτελεσματικό. Αυτό σημαίνει οι σπουδαστές να φεύγουν έχοντας κατανοήσει τη γραμματική όσα διδάσκονται ήδη από την ώρα του μαθήματος ώστε στο σπίτι να ελαχιστοποιείται ο χρόνος που απαιτείται για επανάληψη. Γι'αυτό το λόγο όλα όσα διδάσκονται οι σπουδαστές μας καλούνται να τα θέσουν σε εφαρμογή και όχι να παπαγαλίσουν και να λύσουν ξερές ασκήσεις ή να προσπαθούν να απομνημονεύσουν τεράστιες λίστες λέξεων με τη μετάφραση στα Ελληνικά. Επιπλέον, σε κάθε μάθημα κάνουμε επανάληψη ώστε να κατανοούμε και να εμπεδώνουμε τα προηγούμενα προτού να προχωρήσουμε στη νέα ύλη, χωρίς να δημιουργούνται κενά.