Στα PRIMERS ειδικευόμαστε στην ξενόγλωσση εκπαίδευση ενηλίκων. Τα προγράμματά μας είναι ειδικά σχεδιασμένα με βάση τους ξεχωριστούς τρόπους και ανάγκες εκμάθησης των ενηλίκων σπουδαστών. Η μεθοδολογία σχεδιασμού των μαθημάτων μας βασίζεται στην αρχή ότι ο καθένας από εμάς εξασκεί, μαθαίνει και αφομοιώνει την εκάστοτε ξένη γλώσσα διαφορετικά. Γι'αυτό το λόγο και η προσέγγισή μας διέπεται από πολύ συγκεκριμένες μεθόδους οργάνωσης της διδασκαλίας.

 

Θα έλεγε κανείς ότι οι καθηγητές έρχονται συχνά αντιμέτωποι με το δίλημμα "Να βοηθήσω τους σπουδαστές μου να πετύχουν γλωσσική ευχέρεια και ικανότητα (proficiency) ή ανεξαρτησία στη διαδικασία της μάθησης και άρα να μάθουν να μαθαίνουν (learning to learn);" Για εμάς δεν υφίσταται τέτοιο δίλημμα. Και τα δύο στοιχεία -γνώση της γλώσσας και εξέλιξη πάνω στη γλώσσα- είναι αλληλένδετα και αποτελούν ουσιαστικούς και απαραίτητους παράγοντες που διέπουν τη διδασκαλία. Γι'αυτό το λόγο φροντίζουμε ώστε να μην παραβλέπεται κανένα από τα δύο αυτά στοιχεία εκμάθησης της γλώσσας. Οι σπουδαστές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, να εμβαθύνουν και να χρησιμοποιούν τη γλώσσα το ίδιο καλά όπως μαθαίνουν την ίδια τη γλώσσα. Πώς γίνεται αυτό; 

1. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία μέσα στην τάξη. Η προφορική διάδραση (spoken interaction) είναι μέγιστης σημασίας. Οι προφορικές και ακουστικές ασκήσεις κυριαρχούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος έτσι ώστε οι σπουδαστές να καλούνται να θέσουν σε εφαρμογή όσα διδάσκονται. Μπαίνουν στη διαδικασία να μιλήσουν για τις προσωπικές τους εμπειρίες, ιδέες και καθημερινότητα, κάνοντας έτσι τη γλώσσα κτήμα τους. Οι ασκήσεις του μαθήματος έχουν νόημα και δεν γίνονται "ξερά" απλά για να γίνουν αλλά καταδεικνύουν πώς η γραμματική και το λεξιλόγιο βοηθούν στο να εκφράσουμε όλα όσα μας αφορούν. 

2. Στα πλαίσια αυτά, οι σπουδαστές εκτίθενται σε αυθεντικό υλικό και η γλώσσα παρουσιάζεται και χρησιμοποιείται σε πραγματικές συνθήκες και όχι συνθήκες... "θερμοκηπίου". Οι ακουστικές ασκήσεις φέρνουν τους σπουδαστές σε επαφή με τη γλώσσα που διδάσκονται όπως ομιλείται "εκεί έξω", στον πραγματικό κόσμο, από τους φυσικούς ομιλητές της ή από αυτούς που την έχουν ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα αλλά πάντα με αυθεντικά ακουστικά κείμενα, συνεντεύξεις στο δρόμο, πραγματικά videos, και φυσικά με διάφορες προφορές ώστε να εξοικειώνονται και να κατανοούν σε κάθε περίπτωση αυτό που ακούν. Συνεπώς, πολύ εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά μαθαίνουν να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση όταν τους δοθεί η ευκαιρία είτε στο επαγγελματικό και κοινωνικό τους περιβάλλον είτε σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό είτε σε κάθε άλλη περίπτωση.

3. Οι σπουδαστές δεν μένουν απλοί θεατές σε μία παρουσίαση από τους καθηγητές τους, αλλά αντίθετα γίνονται συμμέτοχοι στη διεξαγωγή του μαθήματος και εμπλέκονται ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην όλη διαδικασία. Καθώς τα μαθήματα χαρακτηρίζονται από πληθώρα επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, οι σπουδαστές χωρίζονται είτε σε μικρές ομάδες και κάνουν συζητήσεις είτε σε ζευγάρια και κάνουν διαλόγους έτσι ώστε μέσα από ένα τόσο διαδραστικό περιβάλλον να κατανοούν τη γλώσσα καλύτερα, να μαθαίνουν να την χρησιμοποιούν ολοκληρωμένα, να βρίσκουν τεχνικές έκφρασης και λόγου, να δημιουργούν και να λύνουν απορίες συνεργατικά και να αλληλοβοηθούνται υπό την επίβλεψη των καθηγητών τους. Έτσι κινητοποιούνται όλες οι δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής λόγου και έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.

4. Όλα αυτά δεν γίνονται βέβαια σε βάρος του γραπτού λόγου και της κατανόησης κειμένων, ούτε σε βάρος της απαραίτητης δουλειάς πάνω στο λεξιλόγιο, τη γραμματική και το συντακτικό. Τα δουλεύουμε πολύ, σε αυθεντικά κείμενα που συνδέουν την εκμάθηση της γλώσσας με τον πραγματικό κόσμο. Βλέπουμε καθημερινές εκφράσεις αλλά και πιο επίσημες, μαθαίνουμε πώς να εκφραζόμαστε κατάλληλα και σε φιλικό και σε επαγγελματικό ή κοινωνικό επίπεδο, μαθαίνουμε πώς η γραμματική και το συντακτικό ουσιαστικά μας βοηθούν να βάλουμε σε τάξη τις σκέψεις μας και τη γνώση του λεξιλογίου μας και γενικά μαθαίνουμε πώς να προσεγγίζουμε τη γλώσσα και να την χρησιμοποιούμε μέσα από διάφορες τεχνικές μαθαίνοντας ταυτόχρονα να λειτουργούμε αυτόνομα και ανεξάρτητα. Συνολικά γίνεται ισορροπημένη προσέγγιση της εκμάθησης της γλώσσας αυτής καθ'εαυτής και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων για την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

5. Εφ' όσον τα μαθήματά μας είναι ειδικά σχεδιασμένα για ενήλικες, η θεματολογία των μαθημάτων δεν θα μπορούσε να είναι παιδιάστικη. Τα θέματα που συζητάμε στις τάξεις μας αφορούν ενήλικες σπουδαστές, διακρίνονται από μεγάλη ποικιλία, προέρχονται από όλο τον κόσμο και από όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής και προσεγγίζουν ακόμα και άγνωστα σε κάποιους ζητήματα όπως είναι για παράδειγμα ένα θεματικό πάρκο στις Η.Π.Α., ένας ποταμός κάπου στην Ασία, η βιογραφία ενός ιστορικού προσώπου ή ακόμα και τα στερεότυπα που διέπουν την κοινωνία. Ανακαλύπτουμε νέα μέρη, νέους ανθρώπους και πολιτισμούς, αληθινά γεγονότα και φυσικά, σε αυτά τα πλαίσια, την αληθινή γλώσσα πίσω από όλα αυτά.

6. Όπως ήδη αναφέραμε, είναι σημαντικός στόχος και παράγοντας εκμάθησης της γλώσσας η δυνατότητα να μάθει κανείς πώς να μαθαίνει και να κατακτά αυτονομία και ανεξαρτησία. Προς αυτόν τον σκοπό, οι στόχοι κάθε μαθήματος γίνονται ξεκάθαροι στους σπουδαστές ώστε να ξέρουν τι να περιμένουν ως την λήξη του. Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της ύλης, οι σπουδαστές είναι σε θέση να διαπιστώσουν αν επιτεύχθηκαν αυτοί οι στόχοι παρατηρώντας τις δεξιότητες που απέκτησαν και εξάσκησαν. Έτσι αξιολογούν δυνατά σημεία και τυχόν αδυναμίες αλλά και την πρόοδο και την εξέλιξή τους συνολικά.

7. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μην αφήνει κανείς κενά προχωρώντας στα επόμενα κομμάτια της ύλης. Δεν μπορούμε να χτίζουμε τις γνώσεις μας σε αδύναμα θεμέλια. Γι'αυτό το λόγο, σε κάθε μάθημα κάνουμε επανάληψη της προηγούμενης ύλης με διάφορους τρόπους, γραπτά και προφορικά, και ανακυκλώνουμε λεξιλόγιο και γραμματική ώστε να εμπεδώνουμε τα προηγούμενα προτού προχωρήσουμε στα επόμενα.

8. Εξαιρετικής σημασίας είναι και ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνει ο κάθε ένας από τους σπουδαστές μας. Στις μέρες μας και με τα ερεθίσματα που παρέχει το περιβάλλον μας, οι περισσότεροι από εμάς λειτουργούμε με όλες μας τις αισθήσεις σε εγρήγορση. Έτσι συμβαίνει και στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Γι' αυτό το λόγο στα PRIMERS πρωτοπορούμε εντάσσοντας και εφαρμόζοντας στα μαθήματά μας την Πολυαισθητηριακή Προσέγγιση (Multi-sensory Approach). Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνουμε υπόψιν όλα τα μαθησιακά στυλ των σπουδαστών μας όταν σχεδιάζουμε και οργανώνουμε τα μαθήματά μας και έτσι οι σπουδαστές μας μαθαίνουν την γλώσσα που διδάσκονται ο καθένας με τον τρόπο που του ταιριάζει. Οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτουν οι μαθησιακοί τύποι δεν είναι λίγες, αλλά με το quiz που κάνουμε στο πρώτο μάθημα γνωριμίας ξέρουμε από νωρίς με τι μαθησιακά στυλ θα δουλέψουμε την υπόλοιπη σχολική χρονιά.

α. Οι Οπτικοί σπουδαστές (Visual learners) μαθαίνουν μέσα από την παρατήρηση και τα οπτικά ερεθίσματα.

β. Οι Ακουστικοί σπουδαστές (Auditory learners) αντιλαμβάνονται και εμπεδώνουν ακούγοντας.

γ. Οι Απτικοί σπουδαστές (Tactile learners) είτε προτιμούν να αγγίζουν και να διαχειρίζονται αντικείμενα είτε να σημειώνουν και να σχεδιάζουν.

δ. Οι Κιναισθητικοί (Kinaesthetic learners) χρειάζονται κίνηση και δραστηριότητα προκειμένου να αφομοιώσουν καλύτερα.

ε. Οι Σκεπτόμενοι/ Λογικοί τύποι (Reflective Logical learners) σκέφτονται και αναλύουν τις πληροφορίες που δέχονται και λειτουργούν μέσα από συγκεκριμένα σχήματα και μοντέλα σκέψης.

στ. Οι Ομιλητικοί σπουδαστές (Verbal learners) προτιμούν να σκέφτονται δυνατά και να μοιράζονται σκέψεις και πληροφορίες με τους άλλους φωναχτά.

ζ. Οι Διαδραστικοί τύποι σπουδααστών (Interactive learners) αρέσκονται να δουλεύουν σε συνεργασία με άλλους όταν διδάσκονται και διαχειρίζονται πληροφορίες.

η. Οι "Τακτικοί" τύποι (Sequential learners) προτιμούν οι πληροφορίες που δέχονται να είναι σε σειρά ή να παρουσιάζονται ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα.

θ. Οι Simultaneous learners θέλουν να βλέπουν "όλη την εικόνα" ταυτόχρονα, με άλλα λόγια, οι πληροφορίες που λαμβάνουν να συνδέονται μεταξύ τους.

Σαφώς και οι διάφοροι μαθησιακοί τύποι μπορούν να συνυπάρχουν την ίδια στιγμή στους σπουδαστές, άλλος σε μεγαλύτερο άλλος σε μικρότερο ποσοστό. Αυτό είναι που κάνει τον καθένα ξεχωριστό και μοναδικό σαν άτομο και την διδασκαλία τόσο ενδιαφέρουσα.

9. Τα προγράμματα σπουδών μας είναι εναρμονισμένα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR- Common European Framework of Reference for Languages). Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα δεδομένη στιγμή οι σπουδαστές μας γνωρίζουν σε τι επίπεδο σπουδάζουν ή πόσο απέχουν από τον στόχο τους για πιστοποίηση. Τα επίπεδα για όλες τις γλώσσες έχουν ως εξής:

Α1- Α2: Βασικός χρήστης της γλώσσας

Β1- Β2: Ανεξάρτητος χρήστης της γλώσσας

C1- C2: Έμπειρος χρήστης της γλώσσας

10. Οι άνθρωποι που τα εφαρμόζουν όλα αυτά δεν είναι τυχαίοι. Πρόκειται για τους καλύτερους στο είδος τους, επιλεγμένους με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια και μέσα από αυστηρές διαδικασίες και εξειδικευμένους στη διδασκαλία ενηλίκων.

 

Λαμβάνοντας υπόψιν όλη την μεθοδολογία μας, αντιλαμβάνεται κανείς γιατί τα PRIMERS αποτελούν την Νο1 επιλογή φοιτητών και εργαζομένων όσον αφορά την ξενόγλωσση εκπαίδευσή τους. Όλοι οι σπουδαστές μας πετυχαίνουν τους στόχους τους, μαθαίνουν την γλώσσα της επιλογής τους, αποκτούν πιστοποίηση, βελτιώνουν το βιογραφικό τους, τις προοπτικές τους και τη θέση εργασίας τους και αποκτούν πολύ σημαντικά εφόδια για το μέλλον τους.