Τα Αγγλικά αποτελούν την σύγχρονη lingua franca. Είναι η γλώσσα που ομιλείται α...

REGISTER COURSES

Price : free
Book the course
Bookings are disabled.

Αγγλικά

Start Date : Not Specified / Finish date : Not Specified

Τα Αγγλικά αποτελούν την σύγχρονη lingua franca. Είναι η γλώσσα που ομιλείται από πολλά εκατομμύρια ανθρώπους ως μητρική και από ακόμα περισσότερους ως δεύτερη γλώσσα. Έρχεται τρίτη παγκοσμίως σε αριθμό φυσικών ομιλητών μετά τα Κινέζικα και τα Ισπανικά αλλά δεύτερη σε αριθμό ομιλητών που την μιλούν ως την δεύτερή τους γλώσσα. Οι χώρες στις οποίες τα Αγγλικά είναι επίσημη γλώσσα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία στις πέντε πρώτες θέσεις αντίστοιχα αναλογικά με τον πληθυσμό τους, με μικρότερες χώρες σε όλο τον κόσμο, ή και όχι τόσο μικρές όπως η Ινδία, να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά ως πρώτη ή δεύτερη επίσημη γλώσσα και πάλι με πολλά εκατομμύρια ομιλητών.

Σε ότι αφορά την χρησιμότητά της σαν γλώσσα, αυτή είναι αδιαμφισβήτητη. Η κυριαρχία των Αγγλικών σε όλους τους τομείς είναι σήμερα δεδομένη. Όπου και αν θέλει κάποιος να εργαστεί, ότι σπουδές και αν θέλει να ακολουθήσει, τα Αγγλικά είναι το πρωταρχικό εργαλείο! Όλοι οι εργασιακοί τομείς, οικονομικά, logistics, ναυτιλιακά, τεχνολογία, επικοινωνίες, ανθρωπιστικές επιστήμες και άλλοι, απαιτούν εξαιρετικές γνώσεις Αγγλικών, πολύ καλές δεξιότητες στην επικοινωνία και αποτελεσματικότητα στη χρήση της γλώσσας.

Και εδώ έρχονται τα PRIMERS για να δώσουν τις απαιτούμενες λύσεις! Τα προγράμματα σπουδών του κέντρου μας ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη για εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας. 

  STARTERS COURSE INTERMEDIATE COURSE UPPER LEVEL COURSE INTENSIVE COURSE Β2- Lower C1- Advanced C2- Proficiency
Διάρκεια σπουδών 4 μήνες 4 μήνες 4 μήνες 9 μήνες (Εντατικό) Εντατικό:
3-4 μήνες, Χειμερινό:
8 μήνες
5-8 μήνες Εντατικό:
3-4 μήνες, Χειμερινό:
8 μήνες
Επίπεδο Α1 Α2 Β1 Α1- Β1 Β2 C1 C2


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


STARTERS COURSE
Διάρκεια σπουδών: 4 μήνες
Επίπεδο: Α1
Για τους αρχάριους στα Αγγλικά, το πρόγραμμα αυτό παρέχει τα πρώτα βήματα πάνω στη γλώσσα με τις πρώτες, στοιχειώδης γνώσεις σε γραπτό και προφορικό λόγο.

INTERMEDIATE COURSE
Διάρκεια σπουδών: 4 μήνες
Επίπεδο: Α2
Ο κύκλος σπουδών σε επίπεδο Α2 φέρνει τους σπουδαστές ένα βήμα πιο κοντά σε βασικό επίπεδο γνώσης και χρήσης της γλώσσας και τους βοηθάει να εξοικειωθούν ακόμα περισσότερο με τα Αγγλικά.

UPPER LEVEL COURSE
Διάρκεια σπουδών: 4 μήνες
Επίπεδο: Β1
Το πρόγραμμα αυτό καταλήγει σε γνώση και χρήση της γλώσσας σε ένα επίπεδο όπου ο σπουδαστής θεωρείται αρκετά ανεξάρτητος χρήστης των Αγγλικών, ένα βήμα πριν το Lower.

INTENSIVE COURSE
Διάρκεια σπουδών: 9 μήνες (Εντατικό)
Επίπεδο: Α1- Β1
Το πρόγραμμα αυτό ξεκινά με τις πρώτες βασικές και στοιχειώδεις γνώσεις πάνω στα Αγγλικά, προχωράει στο επόμενο βήμα ανεβάζοντας το επίπεδο σταθερά και καταλήγει στο τέλος του κύκλου ένα βήμα πριν το Lower.

Β2- Lower
Διάρκεια σπουδών: Εντατικό: 3-4 μήνες, Χειμερινό πρόγραμμα: 8 μήνες
Επίπεδο: Β2
Η προετοιμασία σε αυτόν τον κύκλο σπουδών καταλήγει σε καλή γνώση και χρήση της γλώσσας, οι σπουδαστές θεωρούνται ανεξάρτητοι χρήστες των Αγγλικών και είναι σε θέση να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης που επιθυμούν. Αυτές συμπεριλαμβάνουν το FCE του Cambridge, το ECCE του Michigan, τις εξετάσεις PeopleCert και PTE σε επίπεδο Β2, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας σε επίπεδο Β, το CELC του MSU μέσω του DEREE- The American College of Greece,  και τις διαβαθμισμένες εξετάσεις MET (Michigan English Test) και TOEIC, καθώς και IELTS και TOEFL για όσους σπουδαστές μας ενδιαφέρονται για εργασία στο εξωτερικό και μεταπτυχιακά προγράμματα.

C1- Advanced
Διάρκεια σπουδών: 5-8 μήνες
Επίπεδο: C1
Ο κύκλος σπουδών σε επίπεδο C1 οδηγεί με ασφάλεια τον καλό χρήστη της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο πολύ καλής γνώσης και τον προετοιμάζει για το επίπεδο C2.. Θεωρείται αρκετά έμπειρος με το πέρας του κύκλου και αν κάποιος το επιθυμεί, μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις πιστοποίησης CAE του Cambridge, ALCE του Hellenic American University, τις εξετάσεις PeopleCert και PTE σε επίπεδο C1, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επίπεδο Γ και τις διαβαθμισμένες εξετάσεις MET, TOEIC, IELTS και TOEFL.

C2- Proficiency
Διάρκεια σπουδών: Εντατικό: 3-4 μήνες, Χειμερινό πρόγραμμα: 8 μήνες
Επίπεδο: C2
Αυτός είναι ο τελευταίος κύκλος σπουδών όπου οι σπουδαστές καταλήγουν σε άριστη γνώση και χρήση της γλώσσας. Οι σπουδαστές συμμετέχουν εφόσον το επιθυμούν στις εξετάσεις πιστοποίησης CPE του Cambridge, ECPE του Michigan, τις εξετάσεις PeopleCert και PTE σε επίπεδο C2, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επίπεδο Γ,το CELP του MSU μέσω του DEREE- The American College of Greece, και τις διαβαθμισμένες εξετάσεις IELTS και TOEFL.


ΚΥΚΛΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ TOEIC/ IELTS/ TOEFL
Διάρκεια σπουδών: 3-8 εβδομάδες (Καθορίζεται από το επίπεδο γνώσεων των υποψηφίων και από το επιθυμητό επίπεδο-σκορ).
Περιλαμβάνουν προετοιμασία και καθοδήγηση σχετικά με τον κάθε τύπο εξέτασης μέσα από practice tests.